Kan jag få bidrag för att se efter min sjuka man fast jag är pensionär?

Kan jag få bidrag när jag passar min sjuka man hemma. Jag går i pension 1 januari 2014.

Svar: Det ser olika ut i Sveriges kommuner då det gäller att möjligheter att bli anställd som anhörigvårdare. I vissa av landets kommuner finns också möjlighet att ansöka om anhörigbidrag/hemvårdsbidrag.

Du kan gå in på kommunens hemsida där finns information om anhörigstöd. Du kan också ta kontakt med den person som arbetar med att stödja anhöriga för att få information om vad som gäller i den aktuella kommunen. Du når den personen via kommunens växel.

På Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida kan du läsa mer om anhöriganställning och anhörigbidrag/hemvårdsbidrag.

Läs för mer information

Senast uppdaterad 2014-02-03 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson