Kan jag kräva ny biståndshandläggare, ny hemtjänst?

Min mamma är 94 år, svårt hjärtsjuk och har akut näringsbrist. Har biståndsbeslut - har en sambo 92 år - ej ett biståndsbeslut. Sambons dotter och jag är kontaktman för min mor. För sent har jag förstått att hon vill bevaka sin fars autonomi. Vi är inte anhöriga, hon är inte min styvsyster. Mamma och sambon träffades som seniorer. Min mamma har akut näringsbrist vill ha hjälp med maten men vågar bara berätta för mig hur hon har det med sambon som inte vill ta emot hjälp för mamma i hemmet. Slänger matlådor, vresig, vill ha sin typer av mat. Etc. Jag har larmat hos läkare/ hemsjukvård samt hos biståndshandläggare som mest haft kontakt med sambons dotter. Tagit över kontaktmannaskapet själv. Mamma har en halvtimmes hjälp vid frukost och lunch. Ringer dagligen till mig och frågar om matlådor men vågar inte säga vad som pågår hemma. Samordnare biståndshandläggare frågar utförare om vad som pågår? Meddelar mig att mamma är nöjd. Utförare vill att mamma ska avskriva sig lagen om sekretess. Läkare / med vårdteam tror inte på mina uppgifter. Alla betraktar detta som en familjeangelägenhet. Vad göra? Kräva en ny biståndshandläggare? Ny hemtjänst? ( de kan inte ta emot matlådor ) Ledningen hemtjänst svarar nästan aldrig på frågor. Vill inte svara skriftligen. Kan jag över huvud taget hjälpa mamma när hon inte vågar säga som det är hemma? Kan hon hon ge mig en fullmakt att välja ny vårdcentral och ny hemtjänst? Vad kan jag höra gentemot kommunen som inte fattar hennes situation?

Svar: Det är ingen lätt situation som du beskriver och det är svårt att direkt råda dig om vad du skall göra då det förhoppningsvis finns flera alternativa vägar till en kommunikation där du känner dig lyssnad till.

Initialt är rådet till dig att ta en personlig kontakt med den person i kommunen som arbetar direkt med att stödja anhöriga utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10§. Som säger att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder

Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Med den personen så kan du i dialog kanske komma fram till tänkbara vägar och vilket som känns bäst för dig.

Du når personen via kommunens växel. Alternativt kan du även söka information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-02-03 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson