Hur ger man fullmakt om sin omsorg till någon?

När jag var på anhörigriksdagen i Varberg vill jag minnas att ni pratade om något som ni benämnde som ombud. Ombud i den bemärkelsen att någon jag utser får föra min talan. Jag uppfattade det såsom att jag enkelt kan ge någon fullmakt när det gäller min omsorg. Ni tipsade även om att ni hade en enkel layout på detta. Stämmer detta eller minns jag helt fel? Jag har nämligen försökt få till ett dokument på egen hand men känner mig osäker på att det håller juridiskt.

Svar: Jag har tyvärr svårt att direkt svara på din fråga utifrån att det inte framgår på vilken föreläsning du hade fått informationen. Du kanske vet vilken det var? Hör då av dig igen så kan jag undersöka vidare.

Fullmakt innebär en rätt att företräda någon annan. Med en så kallad generalfullmakt kan en person ge generella befogenheter eller tillåtelser och på så vis sätta annan i sitt ställe för att företräda denne. En fullmakt kan även gälla för en viss typ av angelägenhet eller för en viss tid, annars gäller den tills den återkallats.
/Birgitta Olofsson,Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson