Kan min mamma i Serbien få vård i Sverige?

Min mamma bor i Serbien och är sjuk och i behov av operation. Har jag rätt att ta hit henne för vård i Sverige?

Svar: Vi får många frågor från anhöriga där närstående, framför allt äldre och sjuka föräldrar, bor i ett annat land. Oron för dessa närstående är stor och man vill som anhörig hjälpa och stödja. Detta är en angelägen fråga som just nu behandlas av ordföranden i Eurocarers, en Europeisk anhörigorganisation som arbetar för att förbättra situationen för anhörigvårdare i Europa och som består av nationella forskningscentra och anhörigorganisationer i alla EU: s medlemsländer. Förhoppningen är att denna fråga ska tas upp på ett kommande möte i Europaparlamentets intressegrupp för anhöriga som leds av Marian Harkan (Irland) och som sammanträder ungefär två gånger om året – du är välkommen att kontakta Frank Goodwin och höra mer om deras framsteg i denna fråga - info@eurocarers.org

Här i Sverige kan rent generellt sägas att för att ingå i Sveriges Hälso- och sjukvårdslag, socialförsäkringssystem med mera så ska man bo/vara skriven i Sverige.

På migrationsverkets hemsida kan du, bland annat, få information av vad som gäller om man vill flytta till någon i Sverige, besöka Sverige eller bli svensk medborgare.
Migrationsverkets hemsida (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-01-31 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson