Hur arbetar ni för personer som inte har starka anhöriga?

Hur arbetar ni för personer som inte har starka anhöriga som möjliggör ett gott liv för dem? Finns det en risk för att det skapas ett A- och ett B-lag av människor i behov av beslutsstöd där det avgörande för tillräckliga insatser är drivande och kunniga anhöriga?

Svar: Vi arbetar på många plan med detta bland annat genom kontinuerlig information, genom olika nätverk i Sverige som sprider kunskapen vidare i sina respektive kommuner, årliga mötesdagar spridda över landet, lättillgänglig information som uppdateras kontinuerligt på Nationell kompetenscentrum anhörigas hemsida, genom samverkan med brukar- och intresseorganisationer, samverkan med landets anhörigkonsulenter eller liknande som arbetar med att stödja anhöriga utifrån socialtjänstlagens 5 kap 10 § . Vi samverkar och arbetar även med liknande organisationer inom EU som exempelvis Eurocarers. Vi medverkar och är medarrangör på den årliga Anhörigriksdagen. Vi deltar på andra olika konferenser både med seminarier och med utställningsmonter. De forskare som arbetar på Nationellt kompetenscenter anhöriga sammanställer kunskapsöversikter inom anhörigområdet och dessa kan laddas ner från hemsidan.

Ovanstående utgör ett axplock av det vi arbetar med för att anhöriga som vårdar eller stödjer närstående ska få möjlighet att identifiera de faktorer som har ett direkt värde för den enskilde anhörige och som kan innebära verkliga förändringar i det dagliga livet.

Risken kanske finns trots detta att anhöriga inte nås av informationen. En anledning kan vara att många anhörig inte ser sig själv som anhörigvårdare utan "jag är hustru och hjälper min man", "vi har varit gifta i 49 år och lovat att älska varandra i nöd och lust", "mina föräldrar behöver mig nu och nu vill jag ställa upp för dem då de har ställt upp för mig under min uppväxt" osv.

Om du vill ha mer information eller diskutera detta vidare med oss, tveka inte att höra av dig på 0480-41 80 20 eller via e-post: info@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2014-01-30 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson