Hur kan jag hjälpa min syster?

Jag vill resa till Vetlanda och hjälpa min syster. Hennes god-man skäller på henne och hennes omgivning dominerar henne till psykisk ohälsa. Hon får ont i ryggen av sin soffa. Nu har hennes ryggproblem försämrats av att hon har använt soffan. Hon behöver skaffa en annan soffa på Erikshjälpen. Hennes boende stöd i Vetlanda funkade inte för de krävde 20 kr av henne. Hon är fattig och det skulle vara bra om hon kunde få pengar till en bättre soffa. Det är fel att boendestödet kräver pengar av henne när den ska vara gratis. Jag behöver vara där och se till att hon får den hjälpen som hon behöver.

Svar: Enligt socialtjänstlagens 5 kapitel 10§ så ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Utifrån detta är rådet till dig att etablera en personlig kontakt med den person som har detta uppdrag i din kommun. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Personen nås via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Du kan också ta kontakt med överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den aktuella kommunen och beskriva dina synpunkter. Du når överförmyndaren genom kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-01-27 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson