Jag är nybliven mormor till en pojke med stora funktionsnedsättningar.

Jag som skriver är nybliven mormor till en liten pojke som fortfarande ligger på sjukhus med sina föräldrar. Vi har fått veta att han kommer att få stora funktionsnedsättningar och jag är mycket orolig över hur vi ska klara detta? Var kan vi få hjälp och stöd?

Svar: Ditt barnbarn och hans föräldrar kommer att få stöd från barn och ungdomshabiliteringen där de bor. Där finns olika specialister som ger råd för hans utveckling och hur familjen kan få avlastning och hjälpmedel. Många föräldrar och mormor/farmorsgenerationen upplever att det är viktigt att få träffa andra i liknande situation. Du har möjlighet att ringa till kuratorn och höra om det finns samtalsgrupper för anhöriga att vara med i. Du kan också kontakta möjliggörarna på Nka och anmäla dig till ett lärande och stödjande nätverk för mormödrar och farmödrar.

Senast uppdaterad 2014-01-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson