Har jag rätt att läsa handläggarens underlag innan beslut fattas?

Jag har ansökt om utökad assistans för min sons räkning och vid kontakt med handläggaren uppger hon att hon har sammanställt sitt underlag/ utredningen och skickat in för beslutsfattande. Ska jag inte få läsa igenom alla handlingar innan för att se att allt är korrekt?

Svar: Jo enligt Förvaltningslagen har du rätt att få ta del av utredningsunderlaget innan. Det kallas att kommunicera utredningen En delgivning ska alltså ske där det framgår hur lång tid du har på dig att inkomma med synpunkter.

Senast uppdaterad 2014-01-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson