Vad är hemvårdsbidrag?

Vad ingår i hemvårdsbidrag? Kan mitt barn som bor hos oss få hemvårdsbidrag, då hon sköter om min personliga hygien samt som ingår i hushållets uppgifter och trädgårdsarbete? Vilka regler finns för att få bidraget?

Svar: Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd av socialtjänstlagen och efter regler som är fastställda av kommunfullmäktige eller förvaltningsnämnd. Vilka regler och riktlinjer som gäller för hemvårdsbidrag kan därför se lite olika ut i respektive kommun. Bidraget finns dessutom inte i alla kommuner. Hemvårdbidraget söks oftast av den person som är i behov av omvårdnad. Den ekonomiska ersättningen betalas också ut till den personen. Han/hon kan därefter ge bidraget till den anhörige som utför omsorgen/vården. När Du vill ansöka om hemvårdsbidrag, vänder Du dig till biståndshandläggare som efter utredning fattar beslut i ärendet. Biståndshandläggaren kan Du nå via kommunens växel. Du kan också läsa mer om hemvårdsbidrag på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas hemsida.
/Birgitta Olofsson, Nka

http://www.anhoriga.se/sv/Om-anhorigstod/Olika-typer-av-anhorigstod/Anhorigbidraghemvardsbidrag/

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson