Hur kan mina handläggare samordna bättre?

Jag har många kontakter med olika handläggare kring min dotter och jag upplever att den ene inte vet vad den andre gör. De skyller på sekretessen hela tiden och jag får försöka samordna allt. Har ni några förslag för bättre samordning?

Svar: Begär att en individuell plan enl LSS ska upprättas. Be din LSS handläggare att sammankalla till en individuell plan för din dotter. Då kan alla parter som du anser bör vara med att bjudas in och prata vid samma bord. En individuell plan upprättas därefter där det framgår vem som har ansvar för vad. Planen ska sen följas upp en gång om året.

Senast uppdaterad 2014-01-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson