Har jag rätt till ersättning för att vara hos mamma?

Jag bor i Sundsvall, och nyligen gick min pappa bort som var 96 år. Mamma är 95 och och bor på särskilt boende. De har varit gifta i 67 år. De hade var sitt rum på boendet. Mamma har blivit väldigt orolig efter pappas bortgång. Hon vill att jag skall komma dit. Har jag rätt att få ersättning från FK för att vara hos min mamma en vecka eller.

Svar: Den ersättning som kan sökas av anhöriga från Försäkringskassan är Närståendepenning.

Läs mer om närståendepenning (pdf, nytt fönster)

För att anmäla att du vill ansöka om Närståendepenning ringer du till Försäkringskassan och uppger ditt personnummer men även på den som du vårdar. När du gjort detta skickar försäkringskassan blanketterna som skall fyllas i hem till dig.

Det är svårt att säga om du har rätt till ersättning, då det är Försäkringskassan som gör bedömningen.

Vill också informera att enligt socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga. "socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder."

Rådet till dig är att du tar en personlig kontakt med den personen som arbetar med att stödja anhöriga i din kommun. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Du når personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-01-13 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson