Jag undrar om ni har tips på material som underlättar för barnet att förstå?

Jag arbetar som familjehandlare i en familj där mamman har epilepsi. Ett av barnen i familjen är förskoleåldern och det är svårt att förklara för barnet vad som händer med mamma. Jag undrar om ni har tips på material som underlättar för barnet att förstå?

Svar: Vi har hittat lite material för mindre barn som handlar om epilepsi. Hos info@epilepsi.se finns en bok "Siri går på kalas" som handlar om Siri och hennes mamma som har epilepsi, den är skriven så att den fungerar för barn i förskoleåldern. Det finns en sida; www.epilepsi.se där det finns en animerad film för barn att beställa. Det finns också länk till lokala epilepsiföreningar, kanske kan de ha något material.

Är mamma inlagd på sjukhuset emellanåt? Det finns broschyrer som berättar generellt om vad som händer på sjukhuset, både vad det gäller somatisk vård och psykiatrin. De finns att hitta under respektive rubrik under Barn som anhöriga, Informationsmaterial & webbplatser. Det materialet ligger som pdf-filer som man själv kan skriva ut.

Senast uppdaterad 2013-12-16 av karoline, ansvarig utgivare Lennart Magnusson