Omfattar lagen om stöd till anhöriga även anhöriga till alkohol- och drogberoende personer?

Omfattas anhöriga till alkohol-/drogberoende personer också till Lagen om stöd till anhöriga? (Så var tidigare fallet i Socialstyrelsens broschyr Stöd till anhöriga från 2009.) Om inte dessa anhöriga är välkomna till Anhörigcenter runt om i vårt land, vart ska de då vända sig? Var kan jag läsa senast skrivna lag om ovanstående? Vad ska jag söka efter?

Svar: Utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10§, ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Enligt socialstyrelsens broschyr "Stöd till anhöriga":

"Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Det kan alltså handla om anhöriga personer med missbruks- och beroendeproblem, till personer som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller vuxna barn till äldre som behöver hjälp. Du avgör själv om du anser att lagen gäller dig och din situation"

Du kan ladda ner broschyren direkt via följande länk:

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18624/2012-3-7.pdf (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-12-09 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson