Kan man söka medel för att åka på spa?

Jag undrar om man som anhörig har rätt att söka medel för sin egen del t.ex. åka på spa för en dag?

Svar: Kommunen ska, utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10§, erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Du kan ansöka om insats, utifrån bistånd, som är individuellt anpassat till dina behov som anhörig. Kommunen är då skyldig att utreda behoven av stöd och fatta beslut. Ta kontakt med en biståndshandläggare som du når via kommunens växel. Beslut utifrån socialtjäntslagen kan överklagas.

Rådet till dig är att etablera en personlig kontakt med den person i kommunen som specifikt arbetar med anhörigstöd. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Den personen når du också via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-12-09 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson