Flytt till annat boende - var kan jag få kunskap om ekonomiska frågor?

Min mamma och pappa bor i eget hus. Pappa är ganska dålig och kommer snart behöva flyttas till ett annat boende. Pappa äger huset och mamma är orolig för vad som händer med ekonomin framöver. Pappas pension kommer att täcka kostnaden hos äldreomsorgen, men mamma kan få problem att behålla huset. Var kan man få mer kunskaper om vad som gäller i dessa frågor?

Svar: Ibland så finns det på kommunen en person som arbetar med ekonomisk rådgivning. Budgetrådgivningen utgår från en helhetssyn, vilket innebär att hela din/er, i detta fall dina föräldrars, ekonomi genomlyses. Budgetrådgivningen är inriktad på att ekonomin ska fungera på lång sikt. Du kan ringa till kommunens växel och höra dig för. Information bör också finnas på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-11-28 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson