För lite mat på boendet?

Varför kan inte mat från lunch/middag frysas in och sparas när boendet får för lite mat? Enhetschef säger att vi får ta den mat vi får. Får ej beställa mer mat med andra ord. Med det resultatet att min kära får vara hungrig.

Svar: Det är svårt att svara på din fråga om orsaken till att boendet inte kan frysa in och spara överbliven mat, eller varför de inte kan beställa extra matportioner. Måltidssituationen har stor betydelse och att man skall få äta sig mätt.

Det finns säkert någonstans som du kan framföra dina synpunkter om att du inte känner dig nöjd. Kanske finns det någon blankett av formatet "Tycka till" där du kan skriva ner dina synpunkter så de når till exempel socialnämnden eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS). Det är viktigt att anhöriga känner sig lyssnade till och inte får en upplevelse av att vara besvärliga. Som anhörig måste man få känna sig trygg i att den närstående får en god omvårdnad.

Rådet till dig är att ta en personlig kontakt med den personen i kommunen som har uppdraget att stödja anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Du når personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns även på kommunens hemsida. Anhörigstödet innefattar även anhöriga som har sina närstående på ett särskilt boende.

Senast uppdaterad 2013-11-19 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson