Är det frivilligt att ha ett anhörigråd?

Vad gäller för anhörigråd - är det frivilligt för ett äldreboende om man vill ha ett anhörigråd eller inte?

Svar: Ja det är frivilligt. På vissa särskilda boenden finns anhörigråd som till exempel i Borås på Distansgatan 7. Se pdf nedan:

Anhörigrådet Distansgatan (Pdf i nytt fönster)

Syftet med anhörigrådet där är att öka delaktigheten, samarbetet och informationsflödet mellan verksamheten och anhöriga till de boende.

Inom en snar framtid kommer en kunskapsöversikt att publiceras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga som rör anhöriga och särskilt boende. På vår hemsida finns dokumentation från arbete med blandade lokala lärande nätverk inom samma område, direktlänk:

http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/blandade-larande-natverk/natverket-anhoriga-och-sarskilt-boende/

För mer information om kunskapsöversikten och det blandade lärande nätverket, kontakta Eva Gustafson. E-post: eva.gustafson@anhoriga.se Tfn: 0480-41 80 30.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-11-11 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson