Hur söker jag boende för min make?

Kan jag som maka ansöka om boende för min demenssjuke make, eller våra gemensamma barn?

Svar: Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av Socialtjänstlagen. I samma lag står också att verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Om personen, till exempel på grund av en demenssjukdom, inte kan ta ställning till en insats som till exempel särskilt boende, bör initiativ tas till att involvera en ställföreträdare för den enskilde i planeringen.

Rådet till dig är att ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunen/socialförvaltningen, så kan du beskriva er situation. Du når den personen via kommunens växel.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-11-11 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson