Jag bor inte i Sverige. Hur kan jag hjälpa min pappa?

Jag bor i USA sedan många år. Mina föräldrar är skilda och bor i Sverige. Min pappa har under en lång tid haft problem med balansen, har ramlat och svimmat av några ggr. Han har varit till läkare, men säger att dem hittar inget. Han börjar även låta glömsk och lite förvirrad ibland. Vad kan jag göra för att få den hjälp han behöver? Han har svårt att förstå vad som pågår. Senast sa han att han hade problem med hyresvärden, men kan inte få klarhet i det. Hur kan jag få en utredning på honom? Kan han få hemtjänst? Kan han flytta hit till USA och fortfarande ha sin pension och sjukförsäkring?

Svar: Rådet till dig är att etablera en personlig kontakt med den person, som skall stödja anhöriga, i den kommun där din pappa bor. Detta med anledning av Socialtjänstlagens

5 kap. 10 § där det står att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Denna kontakt kan säkert ske via e-post. Du kan gå in på kommunens hemsida och läsa om anhörigstöd. Där finns även kontaktuppgifter till personen i fråga som kan vara en anhörigkonsulent eller liknade.Om detta misslyckas kan du kontakta kommunens växel.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-11-11 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson