Hur kvitterar vi mammas försändelser?

Min gamla mamma har blivit rörelsehindrad och kan inte skriva. Vet ni hur man går tillväga när man ska kvittera försändelser eller hämta pengar som skickas till henne? Kan legitimera henne och mig själv men eftersom hon inte har möjlighet att skriva så blir det stop. Vet ni hur man brukar gå tillväga i dessa fall?

Svar: Din mamma kan till exempel skriva en generalfullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Det finns möjlighet att ladda ner både generalfullmakt och enkel fullmakt nedan:

Generalfullmakt 

Enkel fullmakt

Kanske kan din mamma själv med stöd av dig vid pennan skriva sin namnteckning så gott det går? Det verkar inte finnas några direkta krav på hur en skriftlig signatur måste se ut. Den som skriver under något måste ofta kunna intyga att det är undertecknarens signatur, vilket görs genom namnförtydligande.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-11-11 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson