Hur gör jag med räkningar och utgifter efter mammas stroke?

Min mor har fått stroke. Utgifter och räkningar slutar ju inte komma för det. Ser samhället till att detta fungerar för min mor ändå? Sjukvården vill ju ha ersättning för boende medicin o.s.v. - kan jag få till så att jag kan sköta detta? Har försökt med fullmakt från banken, de säger att jag behöver sjukintyg och blir utfrågad om sjuktillståndet hos min mor, om hon verkligen menar vad hon säger och om hon är tillräknelig! Man kan ju inte svara på sådana frågor. Tänker ju på min mors väl och ve, samtidigt är man ju uppfostrad att göra rätt för sig. Hur gör jag?

Svar: Om din mor vill så kan hon skriva en generalfullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.
Det finns möjlighet att ladda ner både generalfullmakt och enkel fullmakt gratis från nätet:

Generalfullmakt (pdf öppnas i nytt fönster)

Enkel fullmakt (pdf öppnas i nytt fönster)

Vill också informera dig om, ifall du inte redan vet, att du som anhörig har möjlighet att ta kontakt med kommunens anhörigstödjare. Enligt Socialtjänstlagens 5 kap.10 § ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
  Du kanske ställs inför nya frågor och tankar nu när din mor har fått en stroke och kan därför behöva stöd. Anhörigstödjaren kan också ge dig information och vägledning utifrån dina unika behov.
Information om anhörigstöd finns på kommunens hemsida. Du kan också ringa kommunens växel.

/NkaSenast uppdaterad 2013-10-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson