Kan vi kräva mer insyn i mammas ekonomi?

Mamma 89 år, bor på äldreboende och är lätt dement. Vi är tre syskon. Pappa död -96. Kan det ena syskonet självutnämna sig till att ha hand om hennes ekonomi? Vi får inte veta något om hennes ekonomi. Har ett hus som hon hyr av kommunen och hon har betalt hyra för nu i snart 2 år. Min bror som har hand om hennes pengar tycker att det är okej. Min mamma kommer aldrig hem igen. Min fråga är: Kan vi två andra kräva mer insyn i hennes ekonomi? Vi vill också veta om han kan utesluta oss i fråga om allt som rör våran mamma?

Svar: Vi får många frågor från anhöriga som rör det ekonomiska när någon närstående blir äldre och sjuklig. I den bästa av världar är det klokt att tala om detta med sina närstående innan det blir ett faktum att hjälp behövs. Den närstående kan t.ex. skriva en generalfullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Kanske vill den närstående att en god man skall tillsättas om behov uppstår?

Har den närstående en god man så har, till skillnad från socialtjänstens och sjukvårdens sekretessregler, huvudmannen (den person som har god man) och dennes anhöriga rätt att ta del av samtliga handlingar i överförmyndarens akt som rör den enskilde. Detta gäller oavsett vad huvudmannen anser om detta.

Om personen inte alls klarar av att bestämma över sig själv kan tingsrätten utse en förvaltare. Där krävs läkarintyg. Den som har förvaltare kan då inte bestämma själv i vissa frågor.

Kanske har er bror fått en fullmakt av er mamma att sköta det ekonomiska?

Som anhörig har man ofta många frågor, funderingar och kan behöva stöd. Då ska man vända sig till kommunens anhörigstödjare, det kan t.ex. vara en anhörigkonsulent eller liknande. Hon/han kan ge dig en individuell anpassad information. Enligt Socialtjänstlagens 5 kap.10 § ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Information om anhörigstöd finns på kommunens hemsida. Du kan också ringa kommunens växel.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-10-15 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson