Kan jag bli anställd anhörigvårdare till mina svärföräldrar?

Om ens svärföräldrar blivit beviljade bistånd för hemtjänst och dessa inte kan kommunicera på annat språk eller när hemtjänsten inte fungerar trots många försök -  kan ett hemtjänstföretag anställa mig så att jag tillsammans med andra i teamet kan leverera insatserna? Strider detta mot lagen eller regler? Om svaret är JA vilka andra möjligheter finns för mina svärföräldrar och mig?

I vissa av landets kommuner finns möjlighet till att bli anställd som anhörigvårdare. I vissa finns också möjlighet att ansöka om ett så kallat hemvårdsbidrag. Oftast söks bidraget samt betalas ut till den som får vården. Denne förutsätts vidarebefordra bidraget till den anhöriga som utför vården.

Svar: Du kan ta kontakt med en biståndshandläggare för information om vad som gäller i den aktuella kommunen. Det är också biståndshandläggaren som tar beslut. Biståndshandläggare kan du nå via kommunens växel. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida direktlänk:

http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/fakta-om-anhorigstod/

Du kan också kontakta den person i kommunen som arbetar med att stödja anhöriga. Det är alltid  bra med en personlig kontakt som kan ge dig information om vad som gäller i den aktuella kommunen.

Vill också tipsa dig om en kunskapsöversikt som är skriven av forskaren Ann-Britt Sand, Nationellt kompetenscentrum anhöriga: Etnicitet - minoritet – anhörigskap.

Denna kunskapsöversikt ger en bred beskrivning av några kunskapsområden när det gäller anhörigomsorg, äldre och etnicitet med hjälp av såväl svensk som internationell forskning. I boken presenteras exempelvis hur det är att uppleva språkproblem i mötet med den offentliga äldreomsorgen samt frågor och effekter kring förväntningar.

Läs kunskapsöversikten här (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-10-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson