Frågor & svar

Här kan du ställa frågor till Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Frågorna och svaren publiceras för att alla ska kunna ta del. Vi publicerar din fråga med svar så fort vi hinner. Vi avidentifierar frågorna vid publicering så att du som frågeställare kan vara anonym.

Ställ din fråga här

Frågeformulär

Fält markerade med * måste fyllas i

Har barn med utvecklingsstörning rätt till fria resor från skolan till och från fritids och till kortis?

Läs svaret

Vad händer med kroppen när man inte får sova?

Läs svaret

Det kommer hela tiden ny forskning kring utvecklingsstörning utan känd orsak. När bör man utreda vidare? Var kan jag hitta information?

Läs svaret

Hur kan puberteten bli för en ung person med svår utvecklingsstörning?

Läs svaret

Var kan jag hitta information som kan hjälpa till att förbereda mitt barn inför provtagningar och olika undersökningar som är planerade för henne?

Läs svaret

Bör man vaccinera barn med flerfunktionsnedsättning på samma sätt som för andra barn?

Läs svaret

Bör man vaccinera barn med flerfunktionsnedsättning mot influensa?

Läs svaret

Jag är nybliven mormor till en pojke med stora funktionsnedsättningar.

Jag som skriver är nybliven mormor till en liten pojke som fortfarande ligger på sjukhus med sina föräldrar. Vi har fått veta att han kommer att få stora funktionsnedsättningar och jag är mycket orolig över hur vi ska klara detta? Var kan vi få hjälp o... Läs svaret

Hur kommer jag i kontakt med andra föräldrar?

Jag vill gärna komma i kontakt med andra föräldrar i liknande situation men habiliteringen hänvisar bara till sekretesslagen. Jag har förstått att ni erbjuder nätverksträffar med andra föräldrar men jag vill gärna träffas rent fysiskt i min närmiljö. H... Läs svaret

Kan jag delta i utbildning utan att behöva ta semester?

Kan jag delta i utbildning rörande mitt barn utan att behöva ta semester från mitt arbete? Läs svaret

Har jag rätt att läsa handläggarens underlag innan beslut fattas?

Jag har ansökt om utökad assistans för min sons räkning och vid kontakt med handläggaren uppger hon att hon har sammanställt sitt underlag/ utredningen och skickat in för beslutsfattande. Ska jag inte få läsa igenom alla handlingar innan för att se att... Läs svaret

Hur kan mina handläggare samordna bättre?

Jag har många kontakter med olika handläggare kring min dotter och jag upplever att den ene inte vet vad den andre gör. De skyller på sekretessen hela tiden och jag får försöka samordna allt. Har ni några förslag för bättre samordning? Läs svaret

Min son har insatser enligt LSS. Kan han söka insatser enligt annan lagstiftning också?

Ja, LSS är ett komplement till annan lagstiftning. Läs svaret

Kan jag vara personlig assistent istället för anhörigvårdare?

Varför kan inte jag vara personlig asisstent åt mitt barn istället för att vara anhörigvårdare som är så fruktansvärt låg betald genom kommunen.Glömde säga....vem kan vara mer "utbildad" och ha större erfarenhet om mitt barn än jag själv? Tränar med... Läs svaret