Frågor & svar

Här kan du ställa frågor till Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Frågorna och svaren publiceras för att alla ska kunna ta del. Vi publicerar din fråga med svar så fort vi hinner. Vi avidentifierar frågorna vid publicering så att du som frågeställare kan vara anonym.

Ställ din fråga här

Frågeformulär

Fält markerade med * måste fyllas i

Har jag rätt att som legitimerad sjuksköterska och dotter sköta min mors läkemedel och injektioner?

Fråga : Har jag rätt att som legitimerad sjuksköterska och dotter sköta min mors läkemedel (injektioner) om det behövs i samband med hennes sista tid. Läkemedlen är utskrivna på recept. Vem har i så fall ansvar att tillhandahålla sprutorna och ev.... Läs svaret

Har anhöriga rätt att läsa sina dementa släktingars journal?

Fråga : Jag jobbar på ett demensboende. Har anhöriga rätt att läsa sina dementa släktingars journal? Vår sköterska säger ja men jag har hört att de inte får läsa utan den demente släktingens medgivande? Läs svaret

Vad kostar anhörigas insatser?

Fråga: Jag undrar vad det obetalda omsorgsarbetet som anhöriga ger äldre kostar per år för anhöriga? Det enda jag hittar är en studie för Malmö, årlig genomsnitt på 126. 000 kr per år och anhörig. Det finns mycket forskning om konsekvenser men inga... Läs svaret

Vilka kommuner har anhörigbidrag? För- och nackdelar med bidraget?

Fråga: Tacksam för information om anhörigbidrag. Vilka kommuner har det? Vilka belopp betalas ut? För- och nackdelar med detta bidrag? Läs svaret

Jag saknar perspektivet anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Fråga: När jag surfar runt på er hemsida så saknar jag en målgrupp/ett perspektiv. Jag är anhörigkonsulent och den målgrupp som jag möter mest finns inte bland dessa rubriker "Allmänt, "Anhöriga till Äldre", "Barn som anhöriga", "flerfunktionsnedsättni... Läs svaret

Har överförmyndaren rätt att lämna ut uppgifter utan medgivande?

Jag lider av psykisk ohälsa och har en god man. Har överförmyndaren rätt att lämna uppgifter om min ekonomi till föräldrar, syskon utan mitt medgivande? Läs svaret

Försäljning av hus om ena partnern blir oförmögen till beslut?

Om maken/makan blir sjuk och är oförmögen att ta beslut om försäljning av huset, kan man skriva något innan det inträffar eller skall alltid en gode man inträda? Läs svaret

Kan man ställa krav på en missbrukare?

Är det bra eller dåligt (för missbrukaren) om man sättet krav på denna, såsom tider, social kompetens och empati/tanke att göra något gott för ngn annan (yngre person, 20-års ålder). Läs svaret

Sambon orkar inte mer - vad ska vi ta oss till?

Min fader har för ett år sedan hamnat på sjukhus efter misskötsel med sin diabetes och alkohol. Han led då av bland annat alkohol-delirium. Nu bor han sen ett år ihop med sin sambo igen, men han blir mer och mer förvirrad, aggressiv och har börjat dric... Läs svaret

Kan jag vara god man till en avlägsen släkting?

Kan jag vara god man till min avlägsna släkting trots att vi bor 30 mil ifrån varandra? Jag hälsar på henne en gång i månaden. Tycker inte att nuvarande god man fungerar bra, utan vill ta över ansvaret. Läs svaret

Kan mitt syskon ta på sig rollen att se över pappas ekonomi?

Min far är svårt sjuk och har så varit i över 40 år. Då han är helt beroende av hjälp har han assistenter som sköter honom från morgon till kväll i den egna bostaden. De har hjälpt till med hans ekonomi...betalat räkningar osv...men nu vill de inte det... Läs svaret

Kan en god man bestämma att en särbo ej räknas som anhörig?

Kan en god man bestämma att en särbo ej räknas som anhörig? Läs svaret

Hur hjälpa en person som blivit glömsk och förvirrad?

Hur jag kan hjälpa en person som har blivit glömsk och ibland även förvirrad? Läs svaret

Ska man ordna hemtjänst och följa med till doktorn som god man?

Ska en god man hjälpa till med att få hemtjänst, kontakta sjukvård och följa med till doktorn? Läs svaret

Hur kan vi få tag på en god man?

Jobbar på ett boende och är kontaktperson till en kvinna med psykiska funktionsnedsättningar som gör att hon bl.a. inte klarar sin ekonomi själv. Hon har blivit beviljad god man och flera personer har blivit tillfrågade men ingen vill åta sig uppdraget... Läs svaret

Hur ska vi använda begreppen anhörig och närstående?

Arbetar med att skriva utredningar inom äldreomsorgen - när är man anhörig och när är man närstående? Hur ska vi använda begreppen? Läs svaret

Hur ska jag lösa pappas ekonomi?

Min far är rullstolsbunden, har något nedsatt minnesfunktion samt alkoholmissbruk. Han är sjukpensionär och jag sköter hans ekonomi via fullmakt. Han har ca 250 000 kr på ett sparkonto och en "helt okej" pension. Far har hemtjänst 1 ggr/dag samt får... Läs svaret

Kan man som anhöriga välja att den närstående inte ska få viss vård?

Kan man som make och söner välja att makan/modern inte ska få behandling för cancer tumörer i hjärna och lungor, då hon p.g.a. svår alkoholism, hjärnblödning, lungcancer samt strålningsskador i hjärnan nu är helt dement, väger 40 kg och glömmer saker... Läs svaret

Regler för ekonomisk ersättning, muntligt avtal?

Anhörig hjälpte sin farbror, 6 månader under hans sjukdomstid med räkenskaper, fastighetsskötsel, möten under vårdtiden m.m fram till hans död. Den anhörige skulle få betalt och räknade ihop timmarna på 148 tim med slutsumma 19 600 kr. Det finns inget... Läs svaret

Hur få ekonomin att gå ihop vid flytt?

Min man är sjuk i neurologisk sjukdom, PSP och har avlastning med 2 veckor i månaden. Klarar endast att äta lite själv, rullstolsburen och klarar ej ADL, inkontinent. Börjar känna att krafterna tar slut och undrar hur min ekonomi blir om han flyttar ti... Läs svaret

Hur deklareras och beskattas hemvårdsbidraget?

Göteborgs kommun har ett biståndsbedömt bidrag som de kallar "hemvårdsbidrag" och utbetalas till biståndstagaren att använda till att arvodera anhöriga/bekanta som vårdar denne. Bidraget är skattefritt men hur deklareras/beskattas arvodet och vem betal... Läs svaret

Hur ska mamma klara sig ekonomiskt när pappa går bort?

Min pappa är född 48, har en anställning och är döende i cancer. Min fråga är, får min mamma född 49 någon sorts pension ifrån pappa? Min mamma är själv pensionär men har inte så hög pension. Är så orolig för henne sen hur allt ska bli ekonomiskt. Ska... Läs svaret

Hur länge måste jag stödja min dotter?

Jag är 64 år. Kom till Sverige 1984 som flykting. Arbetar 100%, har en maka (arbetslös) och en styvson (18 år). Mitt stora problem o bekymmer är min yngsta dotter (24, frisk) som bor hos min f.d. fru. (alltså hennes mamma) Min dotter gör "ingenting!, h... Läs svaret

Har man rätt som anhörig att bli informerad av god man gällande kvitton på inköp m.m?

Har man rätt som föräldrar att begära av en god man att få se kvitton på inköp av mat, kläder etc, för att se om huvudmannen (deras vuxna dotter) haft goda levnadsvillkor? Läs svaret

Vad händer om en av oss blir sjuk, hur gör vi med försäljning av huset?

Vi är ett gift par sedan 40 år och har två egna barn. Vi är nu fullt friska. Det finns inga äktenskapsförord eller testamenten skrivna. Vi äger ett hus, utan lån, som vi äger 50 % var. På sikt kommer huset förstås att säljas, av en eller annan anlednin... Läs svaret

Har vi rätt till ersättning för det jobb vi gör?

Min bror blev svårt misshandlad och sen oktober 2013 har jag och min syster tagit hand om honom och rehabiliterat honom. Vi har lärt honom allt han kan idag, från att inte kunna göra nåt alls själv. Han flyttade 1 april 2014 till en egen lägenhet nära... Läs svaret

Räknas en styvsysterdotter som äkta anhörig till en äldre person?

Räknas en styvsysterdotter som äkta anhörig till en äldre person? Läs svaret

Måste jag, som personlig assistent, ställa upp när jag är ledig?

Min mans personligassistansföretag ringde på morgonen för att meddela att assistenten var sjuk och de höll på att leta efter någon. Jag svarade att det betydde nog att de menade att jag skulle hjälpa honom upp. Det var ju så de hade tänkt, utan att frå... Läs svaret

Tips på kommuner som har erfarenhet av att utreda och handlägga ansökningar om anhörigstöd?

Har ni tips på kommuner som har erfarenhet av att utreda och handlägga ansökningar om anhörigstöd, där socialsekreterarna har rutiner för detta? Många står inför detta nu och är osäkra på hur de ska hantera det. Läs svaret

Vilka räknas som anhöriga och finns det någon lagstadgad skyldighet att vårda anhörig?

Vilka räknas som anhöriga till en äldre med vårdbehov? Finns någon lagstadgad skyldighet att vårda anhörig? (ange lag, paragraf mm). Vem av flera anhöriga är skyldig att ta på sig vården? Läs svaret

Kan jag få hemvårdsbidrag eller liknande?

Jag är EU medborgare ock kommer från Estland och har fastanställning i Sverige. Har nyligen gjort en höftoperation i SÖS - ortopediavdelningen och har helt nedsatt arbetsförmågan minst tre månader i perspektive med rehabilitering tills 6-12 månader. Mi... Läs svaret

När ska socialförvaltningen behandla ansökan om boende?

Får socialförvaltningen låta en ansökan om annat boende ligga i 2 månader utan att börja behandla denna? De skyller på arbetsbelastning. Från när gäller då datumet om boende inom 3 månader? Läs svaret

Får man ersättning om ens far ligger på sjukhus?

Kan man få ersättning någonstans då min far nu har legat på sjukhus i 1 månad och kommer ligga där flera till då han ej kan röra sig ännu. Mor och far bor i lägenhet och har nu fått 2 boenden då det kostar ca: 2500kr per månad att ligga på sjukhus. Han... Läs svaret

Hur hjälper jag min unga mamma med ett boende?

Jag har en mamma som har cancer i palliativt skede. Hon bor hemma men börjar få svårt med ork och tycker det är jobbigt att vara ensam mycket. Hon är bara 55 år och jag undrar vad det finns för boende alternativ för henne? Jag och mina systrar turas om... Läs svaret

Vem reglerar stödplan för anhöriga?

Personlig stödplan för anhöriga upprättad av kommun och/eller landsting, regleras det från myndighetshåll? Är det ett krav man kan ställa som anhörig på sin kommun eller landsting? Läs svaret

Råd vid försäljning av bostadsfastighet

Båda makar äger och har lagfart på 1/2 del i bostadsfastigheten. En av makarna blir sjuk och därigenom oförmögen att själv genomföra och underteckna säljavtal. Makarna har endast gemensamma barn, myndiga. Fråga: Kan i så fall den friska maken teckna... Läs svaret

Hur bemöta en arbetskamrat som är anhörig till en närstående med cancer?

Har en arbetskamrat som är på väg att mista sin livskamrat i cancer. Tror inte att någon annan har agerat. Vad gör vi och vad har hon för rättigheter till ledighet m.m? Hon gråter när vi frågar om hur det är. Läs svaret

CSN kräver läkarintyg från sjuk närstående. Kan jag ordna det i efterhand?

Jag studerar på komvux och får studiebidrag från CSN. Nu har CSN fått för sig att jag inte ska få något bidrag då jag inte klarade av alla kurser i höstas. Anledningen till det är för att min mormor blev riktigt sjuk och även min pappa. CSN kräver... Läs svaret

Ekonomisk redovisning och dokumentation vid fullmaktsuppdrag

Jag undrar om en person som har fullmakt över någon annans ekonomi (ekonomin till någon som inte är omyndigförklarad), har rätt att med en bankdosa sköta personens ekonomi (alla utgifter), utan att specificera vad pengarna gått till? Är en sådan fullma... Läs svaret

Kan jag kräva pengar från min sambos barn som har fullmakt?

Min sambo och jag har bott tillsammans i 12 år. För inte så länge sedan fick han både hjärtstillestånd och blodpropp. Han ligger nu på sjukhus och är inte kontaktbar. Hans barn har valt att skaffa fullmakt och nu står jag här med lägenhet, bil, garage... Läs svaret

Kan man som anhörig få ekonomiskt bidrag?

Jag tar hand om min far, med funktionsnedsättning, som är beroende av hjälp. Var kan man söka vårdbidrag eller nån annan sorts bidrag som ekonomiskt stöd ? Hörde om att man som anhörig kan få ersättning. Han vill inte och klarar ej av att få hjälp av n... Läs svaret

Kan jag ta ifrån fullmakten från min gode man?

Hur tar jag ifrån min gode man fullmakten över mig, då jag tycker att det inte fungerar? Läs svaret

Finns det någon som jobbar på att skapa en anhörigapp?

Läs svaret

Kan min mamma i Serbien få vård i Sverige?

Min mamma bor i Serbien och är sjuk och i behov av operation. Har jag rätt att ta hit henne för vård i Sverige? Läs svaret

Hur arbetar ni för personer som inte har starka anhöriga?

Hur arbetar ni för personer som inte har starka anhöriga som möjliggör ett gott liv för dem? Finns det en risk för att det skapas ett A- och ett B-lag av människor i behov av beslutsstöd där det avgörande för tillräckliga insatser är drivande och kunni... Läs svaret

Kan pappa flytta till mig i Sverige?

Jag är svensk medborgare och min pappa är sjuk i hemlandet och ingen kan ta hand om honom. Får han flytta till mig i sverige? Läs svaret

Omfattar också lagen anhöriga till personer med alkohol- /drogberoende?

Omfattas anhöriga till alkohol-/drogberoende personer också till Lagen om stöd till anhöriga? (Så var tidigare fallet i Socialstyrelsens broschyr Stöd till anhöriga från 2009.) Om inte dessa anhöriga är välkomna till Anhörigcenter runt om i vårt land,... Läs svaret

Kan man söka medel för att exempelvis åka på spa?

Jag undrar om man som anhörig har rätt att söka medel för sin egen del t.ex. åka på spa för en dag? Läs svaret

Omfattar lagen om stöd till anhöriga även anhöriga till alkohol- och drogberoende personer?

Omfattas anhöriga till alkohol-/drogberoende personer också till Lagen om stöd till anhöriga? (Så var tidigare fallet i Socialstyrelsens broschyr Stöd till anhöriga från 2009.) Om inte dessa anhöriga är välkomna till Anhörigcenter runt om i vårt land,... Läs svaret

Kan man söka medel för att åka på spa?

Jag undrar om man som anhörig har rätt att söka medel för sin egen del t.ex. åka på spa för en dag? Läs svaret

Vem är ansvarig för sjukvårdande insatser?

Vad är hemtjänstpersonal tuvunga att göra enligt lagen när en brukare har skadats t ex haft fraktur? Och vilken lag som bestämmer detta? Om vi säger att någon ger en injektion och det visar sig att det var för mycket insulin i sprutan. Vad är avdelning... Läs svaret

Är det frivilligt att ha ett anhörigråd?

Vad gäller för anhörigråd - är det frivilligt för ett äldreboende om man vill ha ett anhörigråd eller inte? Läs svaret

Försvinner hemhjälpen när pappa blir pensionär?

Min far fick för 15 år sedan hjärnblödning och har efter detta haft 2 st stroke och sitter nu i rullstol och kan inte klara sig själv. Han är i dag 62 år och går i pension vid 64. Min mor är 58 år och arbetar. Nu har pappa hemhjälp när min mamma arbeta... Läs svaret

Hur tolkar man begreppen närstående och anhörig?

Finns det någon hos er som vet hur jag ska tolka begreppen: närstående och anhörig, vem är vad? Läs svaret

Det finns många olika grupper anhöriga, finns det några strategier för anhöriga/närstående till cancersjuka personer?

Läs svaret

Tillsätts en förmyndare automatiskt i Sverige?

Om en person i Tyskland blir svårt sjuk (t.e. stroke, demens) kommer automatiskt en förmyndare in i bilden som företräder den sjuke. Anhöriga har inga rättigheter längre och får inte ens information om den sjukes hälsotillstånd trots att de är... Läs svaret

Konflikt mellan brukare på ett serviceboende - hur ska personal agera?

Om en konflikt uppstår på ett serviceboende mellan brukare, hur ska personalen agera? Gäller ungdomar med diagnos autismspectrum. Läs svaret

Har inte läkare tystnadsplikt?

Min fru är svårt sjuk och hon har tappat minnet efter ett virus på hjärnan och hon är helt förlamad. Jag för nu min frus talan och har bett sjukhuspersonalen att inte prata eller informera om min frus hälsa till någon ink nära familj och vänner. Läkarn... Läs svaret

Kan man ha både anhöriganställning och få hemvårdsbidrag?

Läs svaret

Hur och vilken hjälp kan min mamma få? Vart vänder man sig?

Min mamma har MS och har blivit sämre. Hon har gått själv men nu börjar hon ramla och har väldigt svårt att röra sig. vad gör man. Hon har enbart hemhjälp 1 ggr varannan vecka som hjälper till med städning 1,5 timme. Hur och vilken hjälp kan hon få? Va... Läs svaret

Var hittar jag enkelt material för samtal omkring sexualiteten?

Var hittar jag enkelt material för samtal omkring sexualiteten? En viktig del av alla människor välmående och liv som lätt glöms bort men som påverkar en persons beteende. Läs svaret

Finns det lagligt stöd för att jag ska ta hand om allt i hemmet?

Biståndshandläggaren hänvisar till hushållsgemenskapen och menar att jag ska ta hand om allt rörande hemmet. Min make har stora kognitiva nedsättningar och gör inget själv. Finns det lagligt stöd för det kravet? Läs svaret

Är en pojkvän/partner anhörig till en femtonåring?

Läs svaret

Kan jag utses till god man?

Har fullmakt, enligt anhörigs önskemål, att sköta anhörigs ekonomi och se till dennes behov. Har så gjort i 8 år. Nu vill ny hemvårdsinspektör att godman ska utses inom hemtjänsten. Vad ska jag göra? Läs svaret

Närståendebidrag, vilka summor handlar dessa om?

Läs svaret

Kan jag få bidrag genom att hjälpa en person som inte har några anhöriga?

Kan jag få bidrag för att hjälpa/assistera/vara assistent för en kompis som inte har några anhöriga? Läs svaret

Vem kan jag kontakta när det gäller frågor om etnicitet?

Läs svaret

Har NkA jobbat med värdighetsgarantier för anhöriga?

Läs svaret

Hur ska vi kunna hjälpa vår pappa i denna svåra situation?

Min pappas särbo (där han nu bor trots skriven på annan adress) har allt mer avlägsnat honom från oss barn. Genom att påstå att vi stjäl hans pengar har hon nu lyckats hålla honom isolerad från oss och även syskonbarnen i 4 månader. Vi har tillsammans... Läs svaret

Hur många kommuner idag erbjuder anställning som anhörigvårdare?

Läs svaret

Kan kommunen reducera hemvårdsbidraget?

Kan kommunen, p.g.a. av att min funktionsnedsatte bror fått 7 dagar beviljat på korttidsboende i månaden, reducera hemvårdsbidraget till hälften? Läs svaret

Ekonomiskt stöd till anhörigvårdare i Finland?

På Anhörigriksdagen i Varberg för ca 5 år sedan redovisade en representant från Finlands socialdepartement det ekonomiska stöd som införts till anhörigvårdare i Finland. Hur har det gått? Finns någon hemsida där man kan följa ärendet? Läs svaret

Finns det någon evidens att anhörigstöd är väl investerade pengar?

Jag söker någon typ av kortfattad evidens för att anhörigstöd är väl investerade pengar, för att kunna motivera den fortsatta existensen för kommunens anhörigstödsverksamhet. Jag tänker både på psykosociala stödprogram till anhöriga, enskilt och i grup... Läs svaret

Hur hanterar jag min väns personlighetsförändringar?

Har en mycket god vän som har haft upprepade hjärntumörer under 18 månader. Snart dags för nästa operation. Oviss utgång. Tror jag är den enda utanför familjen hon pratar med och jag känner inte hennes familj så bra. Jag är osäker på hur jag ska hanter... Läs svaret

Hur ska min mor kunna få ett korrekt läkarintyg?

Hur ska min mor kunna få ett korrekt läkarintyg, när hon erhållit två bristfälliga intyg från samma läkare? Båda intygen innehåller felaktiga diagnoser, bagatelliserande innehåll, vilket på felaktiga grunder exkluderar henne från att kunna erhålla... Läs svaret

Har ni någon utbildning till att bli anhörigkonsulent?

Vill fråga om ni har några utb till att bli Anhörigkonsulent eller kan rekommendera någon sådan utbildning? Läs svaret

Kan jag få ekonomiskt stöd?

Var någonstans kan jag få hjälp angående mitt barn som är 7 år och har cancer ? Behöver hjälp med ekonomin på grund av att man är sjukskriven och pengarna inte räcker till alla räkningar m m? Läs svaret

Aktuella insatser för förlamad person?

Stockholmkommuns och organisationers insatser för människor med funktionshinder och om möjligheten att delta på jämlika villkor och vilka insatser skulle kunna vara aktuella för förlamad person? Läs svaret

Vet ni någon kommun som arbetar med efterlevandestöd?

Vet ni någon kommun (inte kyrka eller diakon) som arbetar med efterlevandestöd? Läs svaret

Hur många av landets kommuner ger ekonomiskt stöd för vård av anhörig?

Läs svaret

Kan ni ge exempel på social omsorg begrepp eller arbete?

Läs svaret

Hur kommer jag i kontakt med andra i liknande situation?

Har en hjärnskadad make efter en bilolycka, hur kommer man i kontakt med anhöriga som sitter i samma situation som jag? Vi kan bli en ventil för varandra och någon som verkligen förstår hur vardagen är tillsammans med en hjärnskadad. Läs svaret

Finns det någon kommun som har ett lokalt nätverk för utveckling av anhörigstöd?

Finns det någon kommun som har ett lokalt nätverk för utveckling av anhörigstöd och vilka deltar i så fall i det? Läs svaret

Personlig assistans - anmälan och hur många timmar får jag jobba?

Är personlig assistant och är anhörig till min kund - ska jag anmäla det till försäkringskassan eller finns nåt formulär som man fyller i? Och hur många timmar får jag jobba som anhörig till min kund? Läs svaret

Har jag rätt till någon som helst ekonomisk hjälp för att vårda min djupt deprimerade sambo?

Har jag rätt till någon som helst ekonomisk hjälp för att vårda min djupt deprimerade sambo? Han har varit långvarigt deprimerad med 3 självmordsförsök och vi genomgår just nu en utredning om ADD/Aspergers men det lär ta lång tid innan diagnos. Han mås... Läs svaret

Känner ni till någon kommun som har skrivit en Värdegrund för anhörigstöd?

Läs svaret

Har jag rätt till ersättning när jag vårdar min strokedrabbade man?

Min man, född-52 har haft stroke och har nu vitsubstansförändringar som gradvis försämras. Han har varit sjukskriven i 2 år. Jag jobbar heltid och all övrig tid ser jag till att det fungerar hyfsat för honom. Har jag rätt till någon ekonomisk ersättnin... Läs svaret

Min man ska opereras. Har jag rätt till anhörigersättning?

Jag yrkesarbetar och min man skall höftledsopereras. Sjukhuset kräver att 1 person skall vara hemma dagtid-nattetid i 4 dagar. Har jag rätt att få anhörig ersättning för detta? Läs svaret

Jag undrar på vilka orter och vilka typer av utbildning finns det som riktar sig mot anhörigstöd?

Läs svaret

Varför finns inte fastställt i alla kommuner att alla anhörigvårdare har rätt till hälsokontroller varje år?

Läs svaret

Har inte råd att passa vår sjuka dotter!

Flicka 20 år i april har anorexi efter Crons tarmsjuktom med efterföljande näringsdiet i 8 veckor. (slutade dieten till julen 2008). Har inte klarat att börja äta ordentligt igen. Får ångest, rädd att hon får i sig för mycket, trots att hon väger ca 30... Läs svaret

Var hittar jag information om att vara ung anhörig till demenssjuk förälder?

Ska skriva c-uppsats om att vara ung anhörig till en demenssjuk förälder. Finns det någon bra litteratur och vetenskapliga artiklar inom området? Läs svaret

Är vi anhöriga?

Är min bror och jag anhöriga till vår styvmor ? Våran pappa och hon var gifta. Läs svaret

Hur utvärderas en anhöriganställning?

Hur ofta utvärderas en anhöriganställning och vem ansvarar för att det blir blir gjort? Läs svaret

Var finns information om anhöriga som finns hos Överförmyndaren?

Känner Nationellt kompetenscentrum anhöriga till om någon kommun i landet har gjort eller gör en särskild satsning för att nå anhöriga som finns hos Överförmyndaren? Läs svaret

Vad kan jag göra när dagarna med närståendepenning är slut?

Jag undrar vilka möjligheter som finns eftersom sjukvården inte varit behjälplig. Jag bor ihop med en som har en allvarlig cancerart. Jag har rätt till närstående, dessa dagar tar snart slut . Vad händer efter det? Vad kan jag söka? Läs svaret

Hur hittar jag information om stöd till anhöriga med en cancersjuk närstående?

På vilket sätt söker man lättast upp info, när det gäller bemötande och stöd till anhöriga med cancersjuk närstånde? Gäller både till personal och andra runt om den drabbade familjen. Läs svaret

Hur ger man fullmakt om sin omsorg till någon?

När jag var på anhörigriksdagen i Varberg vill jag minnas att ni pratade om något som ni benämnde som ombud. Ombud i den bemärkelsen att någon jag utser får föra min talan. Jag uppfattade det såsom att jag enkelt kan ge någon fullmakt när det gäller mi... Läs svaret

Vad är hemvårdsbidrag?

Vad ingår i hemvårdsbidrag? Kan mitt barn som bor hos oss få hemvårdsbidrag, då hon sköter om min personliga hygien samt som ingår i hushållets uppgifter och trädgårdsarbete? Vilka regler finns för att få bidraget? Läs svaret

Vilka deltar i länssamordnarnätverket?

Jag undrar vilka som deltar i länssamordnarnätverket, vem representerar den del som Södertälje hör till, kan man få del av vad som tas upp och vad man kommit fram till på dessa möten. Känns som ett väldigt viktigt forum där mycket kan uträttas. Om det... Läs svaret

Vilka former av anhörigstöd är effektivast?

Fråga: Finns det några studier som visar på evidens i ämnet anhörigstöd? Läs svaret