Kan jag vara god man till en avlägsen släkting?

Kan jag vara god man till min avlägsna släkting trots att vi bor 30 mil ifrån varandra? Jag hälsar på henne en gång i månaden. Tycker inte att nuvarande god man fungerar bra, utan vill ta över ansvaret.

Svar: Uppdraget som god man kan innehålla olika delar, t.ex. bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Tingsrätten bedömer och fattar beslut om förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda. Vid byte av god man fattas beslutet av Överförmyndarnämnden.

Om avståndet är ett hinder bör väl ställas i relation till vilket uppdrag den gode mannen har. Ta kontakt med Överförmyndaren i den kommun släktingen bor för en diskussion om vilka möjligheter som erbjuds att byta god man.

För mer information om god man se: http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/ (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-03-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson