Ska man ordna hemtjänst och följa med till doktorn som god man?

Ska en god man hjälpa till med att få hemtjänst, kontakta sjukvård och följa med till doktorn?

Svar: Uppdraget som god man kan innehålla olika delar beroende på vad huvudmannen behöver hjälp med. Det kan vara att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vad som ingår kan alltså variera men vanligen ska inte en god man ta över socialtjänstens uppgifter. En god man är ingen extra anhörig, ledsagare etc.

För att skapa klarhet i vilket uppdrag den gode mannen har i det aktuella fallet ta kontakt med Överförmyndaren i kommunen.

För mer information om god mans uppdrag se:
http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/ (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-02-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson