Vad händer med mammas stöd om hon flyttar hem till mig?

Min mor bor i egen lägenhet och får hemtjänstbesök, men eftersom den servicen täcker inte hennes behov, vill hon bo hos mig ( bor i samma kommun ). Kan vi provtesta och flytta henne till min lägenhet på 6 månader? Vad händer med hennes bostadstillägg? Får hon samma hemtjänst?

Svar: Har en person insatser beviljade med stöd av Socialtjänstlagen och om dessa insatser inte täcker behoven kan en ny kontakt tas med den biståndshandläggare som beviljat tidigare insatser för att göra en uppföljning eller en ny utredning om eventuellt utökade insatser. Väljer mamman att flytta till en annan lägenhet kan biståndshandläggaren kontaktas för att göra en ny bedömning av hennes hjälpbehov i den nya miljön. Biståndshandläggaren nås via kommunens växel.

Bostadstillägg söks hos Försäkringskassan och det är dit man vänder sig om man har bostadstillägg och meddelar eventuella förändringar i sitt boende som kan medföra förändringar i bostadstillägget.

Senast uppdaterad 2014-10-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson