Min pappa bor i Berlin och vill hem till Stockholm - hur gör vi?

Min pappa bor i Berlin, just nu på korttidsboende då hans sambo fått en stroke. Nu vill han inte stanna i Berlin utan komma hem till Stockholm. Han har mycket nedsatt syn, sitter i rullstol. Han 94 år. vart vänder jag mig för att få ställa frågor om hur jag ska göra?

Svar: Om en person behöver stöd och hjälp för sin livsföring kan ansökan göras hos en biståndshandläggare i den kommun man vistas i. Stöd kan beviljas enligt Socialtjänstlagen, SoL, och utgår från den enskildes behov. För att få svar på lämpligt tillvägagångssätt i just detta fall då pappan bor i ett annat land, ta kontakt med en biståndshandläggare i Stockholm om det är aktuellt med ansökan till särskilt boende eller hemtjänst. Handläggaren nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-09-30 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson