Kan man tillsätta en förmyndare utan att fråga närmast anhörig?

Min mor är dement. Hon är sambo sedan 40 år men inte gift. Kan man tillsätta en förmyndare utan att fråga mig som är närmast anhörig, hennes enda barn i livet?

Svar: En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Är personen över 18 år tillsätts en god man eller förvaltare som utses av tingsrätten och har som uppdrag att ex. hjälpa sin huvudman med ekonomi, ta tillvara rättigheter. I varje kommun finns en överförmyndare som utövar tillsyn över gode män och förvaltare. God man eller förvaltare kan tillsättas utan att anhöriga tillfrågas.

Ta kontakt med överförmyndaren i kommunen för att om möjligt få svar på frågor om varför det utsetts en god man/förvaltare och på vems initiativ.

Senast uppdaterad 2014-09-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson