Hur hjälper jag min unga mamma med ett boende?

Jag har en mamma som har cancer i palliativt skede. Hon bor hemma men börjar få svårt med ork och tycker det är jobbigt att vara ensam mycket. Hon är bara 55 år och jag undrar vad det finns för boende alternativ för henne? Jag och mina systrar turas om att åka dit och hjälpa henne men har inte möjlighet att vara hos henne hela tiden pga skola och jobb. Finns det boenden för så unga människor? Där det finns personal och kanske aktiviteter om dagarna?

Svar: Ni befinner er i en svår situation där ni behöver stöd som anhöriga. Därför ska ni vända er till den person i kommunen som arbetar med anhörigstöd. Utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10 § så ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Du når den personen, som kan vara en anhörigkonsulent eller liknade, via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida. Det är alltid bra med en personlig kontakt som också kan ge dig/er individuell anpassad information utifrån dina/era behov som till exempel om det inom kommunen finns något alternativt boende.

Om du/ni inte vet så kan vi informera om Närståendepenning som kan sökas på Försäkringskassan. Om man avstår från att arbeta för att vårda en närstående som är svårt sjuk kan man få Närståendepenning som ger knappt 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst.

Mer information om Närståendepenning kan du läsa här (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-05-05 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson