Vad gör man med posten till en demenssjuk?

Om den ena partnern inom ett äktenskap behöver komma till ett permanent särskilt boende p.g.a. demenssjukdom och den andre bor kvar i deras "gemensamma" hus, ska det göras en adressändring för den som ska till boendet då? Om den demente inte kan hantera någon post alls, kan man be att posten vidarebefordras till den friska partnern som bor kvar hemma? Eller finns det något annat sätt att lösa detta smidigt?

Svar: Enligt posten löser du ditt ärende genom en adressändring.

Läs för mer information om adressändring (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-03-31 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson