Hur bemöta en arbetskamrat som är anhörig till en närstående med cancer?

Har en arbetskamrat som är på väg att mista sin livskamrat i cancer. Tror inte att någon annan har agerat. Vad gör vi och vad har hon för rättigheter till ledighet m.m? Hon gråter när vi frågar om hur det är.

Svar: Vilken tur hon har som har så omtänksamma arbetskamrater - att ni finns där för henne är i sig ett stort stöd.

Genom Försäkringskassan kan hon ansöka om så kallad Närståendepenning.

Om man avstår från att arbeta för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan man få närståendepenning. Som arbetstagare har man rätt till ledighet under tiden som man får närståendepenning. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas.

Läs mer om närståendepenning (pdf i nytt fönster)

Kanske är ert företag anslutet till en Företagshälsovård där det finns möjlighet för henne att få samtala?

I kommunerna finns även någon person/personer som arbetar direkt med att stödja anhöriga. Allt utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10 §: "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder". Du når personen som arbetar med anhörigstöd, det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande, via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-02-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson