Kan det vara en bra idé att flytta hem mamma från äldreboendet?

Mina föräldrar flyttade till samma äldreboende med varsitt rum. Efter pappas bortgång för ca tre månader sedan vantrivs mamma och verksamheten är långtifrån optimal då det t.ex saknas aktiviteter de flesta dagarna och personalen tycks ej heller trivas. Vi har därför funderingar på att installera mamma i vår villa där det finns utrymme för henne. Är detta tillrådigt? Hon är ej dement men behöver hjälp med matlagning, städning och dusch.

Svar: Har man fått ett biståndsbeslut om särskilt boende och även flyttat in på ett sådant så innebär inte det att man måste bo där.

Enligt Socialtjänstlagen ska äldre människor som är i behov av stöd och hjälp i hemmet få detta. Det kan t.ex. röra sig om hemtjänstinsatser. Vilket din mamma kunde ansöka om ifall hon flyttade till ett så kallt ordinärt boende. Det är en biståndshandläggare som efter utredning fattar ett beslut om insatser. Du borde nog också ta kontakt med en biståndshandläggare innan ev. flytt om tanken är att någon från hemtjänsten skall hjälpa din mamma med hennes behov.

Du skriver inget om din mamma har framfört önskan om att flytta från äldreboendet och om du har talat med enhetschefen för det aktuella äldreboendet och beskrivit dina tankar? Ni kanske skulle i dialog komma fram till hur man på bästa sätt kunde försöka att tillsammans stödja din mamma på boendet. Hon sörjer och saknar naturligtvis sin man.

Rådet till dig är att ta en personlig kontakt med den person som arbetar direkt med att stödja anhöriga, även detta utifrån socialtjänstlagen, det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Allt för att du inte ska ta ett drastiskt beslut utan kunna vila i att det beslut du tar tillsammans med din mamma är det rätta.

Du når anhörigstödjaren via kommunens växel alternativ genom information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-02-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson