Vad har jag för rätt till insyn i mammas ekonomi?

Min mamma har troligen demens. Hon är 83år. Hon bor hemma och får privat vård varje dag. Min brors fru sköter löpande utgifter för henne. Mamma skriver fullmakt åt henne så att hon kan ta ut pengar från kontot. Jag har bett henne att skriva upp alla räkningar, men hon vägrar att göra det. Hon påstår att ingen av oss 3, min bror, hon eller jag har rätt att veta någonting om min mammas ekonomi. En del räkningar dras från mammas konto direkt. De räkningarna är jag inte intresserad av. Jag vill bara veta den delen hon sköter. Vilka rättigheter har jag som dotter i detta fall?

Svar: Din mamma har tydligen valt att skriva fullmakt till din brors fru vilket då verkar vara hennes beslut.

En god man, som har uppdraget att förvalta egendom, till exempel att betala räkningar, där har huvudmannen (den person som har god man) och dennes anhöriga rätt att ta del av samtliga handlingar i överförmyndarens akt som rör den enskilde. Detta gäller oavsett vad huvudmannen anser om detta. Du kan kontakta överförmyndaren/överförmyndarnämnden på kommunen för att få mer information om god man. Information finns även på kommunens hemsida.

Då kommunerna, enligt Socialtjänstlagen, skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder kan du kontakta den person som arbetar med anhörigstöd. Personen nås via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-12-09 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson