Kan jag utöka min personliga assistans?

Är beviljad personlig assistent med 37 tim/veckan före 65 års ålder. Är nu 70 år och skulle behöva utöka min personliga assistans med några timmar per vecka, finns det möjlighet till detta?

Svar: Nej tyvärr, antalet assistanstimmar får inte utökas efter det att den försäkrade fyllt 65 enligt Socialförsäkringsbalken § 10.

Du kan, om du så önskar, kontakta en biståndshandläggare på kommunen och samtala om ditt utökade behov av hjälp. Eventuellt kan det behovet kompletteras genom hemtjänstinsatser.

Du når personen ifråga via kommunens växel.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-10-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson