Hur kommer jag i kontakt med andra i liknande situation?

Har en hjärnskadad make efter en bilolycka, hur kommer man i kontakt med anhöriga som sitter i samma situation som jag? Vi kan bli en ventil för varandra och någon som verkligen förstår hur vardagen är tillsammans med en hjärnskadad.

Svar: I många av Sveriges kommuner finns anhörigstöd i form av t.ex. anhöriggrupper. I en anhöriggrupp eller anhörigcirkel får anhöriga träffa andra anhörigvårdare. De anhöriga träffas i en mindre grupp och pratar och ger varandra stöd under trivsamma former. De får prata om sina känslor och får hjälp att bearbeta dessa. Ibland kan man också få utbildning och information i anhöriggruppen eller anhörigcirkeln.

Det kan också finnas en träffpunkt för anhöriga t.ex. ett anhörigcenter. Anhörigcentraler och träffpunkter är mötesplatser för dig som vårdar en närstående. Där kan du erbjudas gemenskap med andra i liknande situation men också olika aktiviteter. Dessa kan vara föreläsningar, utbildningar samt anhöriggrupper.

Jag råder dig att ta kontakt med den person som arbetar med anhörigstöd i din egen kommun. Det kan vara en anhörigkonsulent/anhörigstödjare eller liknande. Du når den personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd kan också finnas på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson