Har inte råd att passa vår sjuka dotter!

Flicka 20 år i april har anorexi efter Crons tarmsjuktom med efterföljande näringsdiet i 8 veckor. (slutade dieten till julen 2008). Har inte klarat att börja äta ordentligt igen. Får ångest, rädd att hon får i sig för mycket, trots att hon väger ca 30 kg och är 145cm. Har även TURNERS syndrom. Har varit upp till 45 kg med hjälp av sprutor tidigare. Behöver hjälp med matlistor och matlagning och passning för att få i sig maten. Vi har inte råd att vara hemma och passa henne. Hon behöver en stödperson som orkar motivera och passa henne för att kunna bli av med anorexian. Det har gått två år och hon måste få mera stöd och hjälp för att förhoppningsvis bli av med det innan det är för sent. Tar studenten i vår och är då undersköterska men hur hon ska klara ett jobb vet vi ej.

Svar: Trots att jag förstår er oro har jag svårt att ge er några direkta råd frånsett att jag tycker ni borde etablera en personlig kontakt på hemmaplan utifrån er roll som föräldrar/anhöriga. Den personen skulle kunna vara en anhörigkonsulent eller liknade som kan vägleda er i den egna kommunen. Ni når den personen via kommunens växel. Personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har ett funktionshinder ska enligt socialtjänstlagen erbjudas stöd. (SoL 5 kap.10§).
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson