Vilket stöd finns när man inte längre kan vara anställd som anhörigvårdare?

En man på 60år är heltidsanställd som anhörigvårdare åt sin 85-åriga mamma som han bor med. Mamman har bla utvecklat demens och andra åkommer. Då mammans vårdbehov ökades gick först sonen ned i arbetstid för att därefter säga upp sig helt. Mamman behöver kontinuerlig hjälp och översyn och sonen kan aldrig psykiskt släppa sin mamma. Sonen upplever att han aldrig får vara ledig, får sällan sova, är trött och har förlorat sitt umgänge. Insatser i form av hemtjänst eller avlastning på sjukhem finns men nyttjas minimalt. Sonen ser idag situationen som ohållbar och vill ha instutiotionsvård åt sin mamma. Kruxet blir att sonen då blir arbetslös eftersom han sade upp sig från sin tidigare heltidstjänst när vårdbehovet av mamman blev mer omfattande för några år sedan. Hur fungerar detta i praktiken? Kan sonen ansöka om institutionsvård åt sin mamma eller ska han göra en anmälan och vilka stöd ges till sonen som blir arbetslös om mamman flyttar?

Svar: På Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är ett av de prioriterade områdena som vi arbetar med att kombinera förvärvsarbete med anhörigomsorg. Jag vill råda dig att gå in på vår hemsida och läsa den kunskapsöversikt som är gjord av forskaren Ann-Britt Sand. Där finns också en kortare film där Ann-Britt berättar om kunskapsöversikten. Läs kunskapsöversikten (Pdf öppnas i nytt fönster).

Vidare finns en kunskapsöversikt om Anhörigas hälsa skriven av forskarna Christen Erlingsson, Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson. Läs kunskapsöversikten (Pdf öppnas i nytt fönster). Kunskapsöversikterna bekräftar de problem du beskriver.

Sonen kan ansöka om ett så kallat särskilt boende till sin mamma. Det optimala är att han redan har en fullmakt från sin mor. Han kan också ansöka om God Man. Det görs via Överförmyndarnämnden i kommunen.

Att vara anställd som anhörigvårdare är oftast en osäker anställningsform i den meningen att när förhållandena ändras kring den som behöver omsorgen, t.ex. personen flyttar till ett särskilt boende, så upphör också anställningen. Allt beror på vilket kollektivavtal som finns. Närapå alltid är anställning utifrån PAN, överenskommelse om anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. § 2 berör anställningens form, upphörande mm.
1. Arbetstagaren anställs för begränsad tid för visst arbete. Anställningen upphör
– med en ömsesidig uppsägningstid av en månad – då vårduppdraget upphör eller då arbetsgivaren har särskilda skäl att bringa anställningen att upphöra.

När man blir arbetslös eller riskerar att bli skall man göra ett besök på arbetsförmedlingen så att man kan skrivas in som arbetssökande. Om man söker ersättning från a-kassa måste man vara inskriven.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson