Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning.

Här finns bland annat information om:

  • hur litteratursökningen gått tillväga
  • sökningar i svenska och internationella databaser
  • sökningar efter C- och D-uppsatser
  • sökningar efter rapporter från myndigheter organisationer och stiftelser
  • sökningar på webben via sökmotorer.

Klicka på länkarna till höger för mer information.

Klicka här för att komma tillbaks till biblioteket

Senast uppdaterad 2021-02-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson