Därför är konferensen viktig

Aktuell forskning visar att anhörigas insatser ökat de senaste åren – och den pågående demografiska utvecklingen talar för att anhörigas ansvar kommer att öka ytterligare. Hur välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg ska kunna garanteras, både nu och i framtiden, är en fråga som allt mer dominerar samhällsdebatten. Under den internationella konferensen kommer denna växande utmaning att diskuteras ur ett anhörigperspektiv.

Som konferensdeltagare får du tillgång till den senaste internationella kunskapen på anhörigområdet - och du ges också möjlighet att själv påverka utformningen av framtidens anhörigstöd och vård och omsorg genom att delta i debatter och diskussioner.

Vem bör delta på konferensen?

Målgruppen är beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, forskare, vård- och omsorgspersonal, anhöriga samt representanter för olika frivilligorganisationer.

Vilka står bakom arrangemanget?

Bakom arrangemanget står Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Carers UK och Anhörigas Riksförbund, i samverkan med Eurocarers och International Alliance of Caregiver Organisations (IACO). Det är sjätte gången som den internationella anhörigkonferensen anordnas, men det är första gången som ett icke engelsktalande land står för värdskapet.

Senast uppdaterad 2015-06-04 av Richard, ansvarig utgivare Lennart Magnusson