Öppnings- och avslutningsföreläsningar - Opening and Closing Plenaries

Öppningsföreläsningar lördag - Opening Planeries Saturday
Anil Patil
Lord Filkin

Avslutningsföreläsningar söndag - Closing Plenaries Sunday
Heléna Herklots
Susan C Reinhard
Alexandre Kalache

Senast uppdaterad 2015-10-15 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson