Lördag - Saturday

Healt, Social Care and Well-being - Hälsa, social omsorg och välbefinnande

P5. Themed Plenaries
Dame Philippa Russell
Mike Nolan

3.1.2. Themed Seminars
Veerle Baert
Jane McKeown
Åsa Sandvide

3.1.3. Themed Seminars
Deborah McKay
Cecilia Wong-Cornall
Elena Katrakis
Gerdt Sundström

3.1.4. Themed Seminars
Ara Cresswell
Jolanda Elferink
Jed Johnson
Emily Holzhausen

3.1.5. Themed Seminars
Martina Summer Meranius and Karin Josefsson
Klara Lorenz
Linda Högsnes and Christina Melin-Johansson
Elizabeth Gill and Kim Grosvenor

3.1.6. Hälsa, omsorg och välbefinnande
Marie Ernsth Bravell och Eva Telander
Lena Tynnemark och Charlotta Karlsdotter
Raija Äijö Heiding och Anna Koskinen
Gunilla Johansson och Sara Rahm Pernold

4.1. Themed Seminars
Daniel Molinuevo
Steffen Zoller
Chen-Fen Chen
Thomas Edes

4.1.2. Themed Seminars
Mats Ewertzon and Elisabeth Winnberg
Aino Homann Nielsen and Anne Kofod
Karen Watchman and Debbie Tolson
John Pender

4.1.4. Themed Seminars
Liz Loyd and Randall Smith
Maria Blad and Katarina Harström
Carol-Ann Howson
Kristina Ziegert and Margaretha Pejner

4.1.5. Hälsa, omsorg och välbefinnande
Lisbeth Nilsson
Ritva Gough
Per Lundkvist och Anna Nyberg

4.1.6. Hälsa, omsorg och välbefinnande
Cecilia Erkstam och Birgitta Nygren
Cecilia Brusewitz och Kerstin Alm
Birgitta Hulter
Ann-Britt Sand and Kerstin Wennberg

Combining Work and Care - Kombinera arbete och anhörigomsorg

3.2.2. Themed Seminars
Fiona Carmichael and Marco Ercolani
Herawati Nowak and Mikaela Starke
Agnes Leu

Paying for Care - Kostnader för vård och omsorg

P7. Themed Plenaries
Lars Sandman
Allen Hager
Dawid Konotey-Ahulu
Lennart Magnusson

3.3. Themed Seminars
Frederik Swennen
Jean Giese
Diana Nevzorova

4.3. Themed Seminars
Sophie Cès
Chloe Wright

Technology-Enabled Care and Support - Teknik, vård och anhörigomsorg

P7. Themed Plenaries
Madeleine Starr

3.4. Themed Seminars
Madeleine Blusi
Gavin McGregor
Sharon Tentye

3.4.2. Themed Seminars
Lilas Ali
Madeleine Starr
Olivia Trygg and Carolina Björkkman

Young Carers Symposium - barn och unga som anhöriga

3.5.2. Barn som anhöriga
Lisa Ericson och Lennart Magnusson
Bo Hovstadius

Lars Lewerth och Helen Olsson

Senast uppdaterad 2015-11-05 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson