Carers Worldwide sätter fokus på anhörigvårdaren

Anil Patil, Founder och Executive Director, Carers Woldwide

Anil Patil, Founder och Executive Director, Carers Woldwide

Carers Worldwide sätter fokus på anhörigvårdaren – Carers Worldwide ger en röst åt anhörigvårdare runt om i världen och arbetar aktivt för att förbättra deras rättigheter och ekonomiska förutsättningar, berättade Anil Patil, Founder och Executive Director, Carers Worldwide, som själv är anhörig, bland annat till en dotter med Downs syndrom.

På lördagens första seminarie talade bland andra Lord Filkin, Chair, Center for Ageing Better, UK, Bruce Bonyhady AM, Chairman, National Disability Insurance Agency, Australia och under ledning av moderator David Grayson CBE, Chair of Carers UK and Professor of Corporate Responsibility at the Cranfield School of Management, UK. Anil Patil höll den avslutade föreläsningen under seminariet och talade om det viktiga arbete som Carers Worldwide bedriver.

– När min dotter som har Downs syndrom föddes, bodde jag fortfarande i Indien. Jag märkte tidigt att den typ av frågor som ställdes av anhöriga, ofta var de samma som ställdes i andra länder. När jag sedan flyttade till England blev det än mer uppenbart, menar han.

Försämrad hälsa och ekonomi

Under sitt föredrag lyfte Anil Patil fram några nyckelfrågor som rör anhöriga, och som är generella världen över:

– Hur påverkar det hälsan att vara anhörigvårdare; de flesta vittnar om att hälsan försämras pga stress och att man sätter sin egen hälsa i andra hand.

– Att vara anhörig innebär allt för ofta att man får en kraftig minskning av familjens inkomster. Det drabbar dessutom dubbelt i många fall. Den som har en funktionsnedsättning kan inte bidra till familjens försörjning och anhörigvårdaren kan inte förvärvsarbeta fullt ut, och mister pga omsorgsansvaret möjligheten till en fullgod försörjning.

– Det vi inom Carers Worldwide vill bidra med är att sätta fokus på anhörigvårdarna som individer. De glöms allt för ofta bort, istället ligger allt fokus på den vårdbehövande, säger Anil Patil och fortsätter:

– Vi vet att miljoner anhörigvårdare runt om i världen känner sig ensamma och utsatta, de har svårt att delta i sociala och kulturella aktiviteter och blir allt för ofta isolerade i familjen. Detta arbetar vår organisation Carers Worldwide kraftfullt med att förändra för bland annat de 6 miljoner anhörigvårdare som finns i UK, och med samma sätt att mäta, kan det vara så många som cirka 1,2 miljarder anhörigvårdare i Indien.

Text och foto: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2015-09-07 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson