Bra assistans en grundförutsättning

Ann-Kristine Ölund, samtalar <br> med Cecilia Blanck, Marie Arvidsson <br> och Christina Engberg från Föreningen JAG

Ann-Kristine Ölund, samtalar
med Cecilia Blanck, Marie Arvidsson
och Christina Engberg från Föreningen JAG

– Föreningen JAG tar tillfället i akt att visa upp sig och berätta hur oändligt viktigt det är med bra assistans, säger Marie Arvidsson, projektkoordinator på Föreningen JAG.

Föreningen JAG är en ideell förening som arbetar för rätten till personlig assistans för personer med flerfunktionsnedsättningar.

– Jag är också här i egenskap av anhörig. Min dotter Hillevi är i dag vuxen och bor i ett eget boende. Tack vare att hon har en väl fungerande assistansen fungerar också mitt liv numera. Jag har ork på ett helt annat sätt, än under åren när vi inte hade en fungerande assistans, säger Marie och betonar hur viktigt det är att anhöriga får rätt stöd.

– För att vi anhöriga ska orka måste livet för våra anhöriga, i det här fallet min dotter, vara väl fungerande. Idag lever hon ett självständigt liv; ingår i många bra sociala sammanhang, och bor i ett eget boende. Det gör att jag kan slappna av mer, hälsa på henne och få ha rollen som mamma igen. Bästa stödet för oss anhöriga är när vi kan vara trygga med att våra nära och kära har ett bra liv, och får det individuella stödet som behövs. Det är frågor som vi får tillfälle att prata om under dagarna när vi haft vår monter här på konferensen.

Text och foto: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2015-09-07 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson