6:e internationella anhörigkonferensen

 

 

 

Presentationer från några av konferensens huvudföreläsare

Bild på H.M. Drottning Silvia
H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia inviger den sjätte internationella anhörigkonferensen.

 H.M. Drottning Silvia © Kungahuset.se Foto: Alexis Daflos

Bild på Åsa Regnér
Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

"Som minister i en feministisk regering vill jag utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målet är en tydligare jämställdhetspolitik och stärkt delaktighet och tillgänglighet i samhället. Barnets rättigheter ska stärkas liksom kvaliteten, tryggheten och närvaron i äldreomsorgen."

Bild på Lars  Sandman
Lars Sandman

Professor, Högskolan i Borås

Klicka för videopresentation

Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås, etiker, kommer att tala om aktuella trender inom egenvård och den viktiga roll som anhöriga har när det gäller att hjälpa, stödja och vårda äldre, sjuka och/eller funktionsnedsatta närstående kopplat till en etisk analys och diskussion om att prioritera gemensamt beslutsfattande när det gäller vård- och omsorgsbehov.

Bild på Steven H Zarit
Steven H Zarit

Distinguished Professor

Klicka för videopresentation

Den framstående professorn Steven Zarit (världsberömd forskare inom anhörigområdet från Pennsylvania State University, USA) kommer att ge en presentation med fokus på de senaste rönen inom forskningen på anhörigområdet och visa på nya möjligheter att främja den evidensbaserade forskningen.

Länk till PennState

Bild på Susanne  Iwarsson
Susanne Iwarsson

Professor, dr i medicinsk vetenskap, leg. arbetsterapeut

Klicka för videopresentation

Professor Susanne Iwarsson, Lunds universitet, föreståndare för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och SWEAH (Nationella forskningsskolan om åldrande och hälsa) kommer att tala om boendemiljö och att förbättra livskvaliteten för anhöriga med hjälp av ny teknik.

Bild på Eva Olofsson
Eva Olofsson

Regionråd, VG region

Klicka för videopresentation

Ordförande SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg samt oppositionsråd

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson