Reportage och intressanta exempel

Ny studiecirkel för anhöriga till
personer med psykisk ohälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, har tagit fram ett studiecirkelmaterial för anhöriga. Tanken är att erbjuda metoder och verktyg som gör det möjligt för anhöriga att förbättra sin livssituation. Materialet har utvecklats i samarbete med bland andra Nka.
Läs artikeln här.

Konkrets tips och råd ska
underlätta anhörigas vardag

Samtal och intervjuer med ett 40-tal anhöriga har resulterat i en bok fylld av praktiska tips, råd och stöd. Bakom boken står Bräcke Diakonis projekt Trialog, där även Nka medverkar.
Läs artikeln här.

Anhörigriksdagen 2020:
Över 20 föreläsningar med
fokus på anhörigas insatser

Vikten av balans, behovet av delaktighet och skräddarsydda anhörigstöd. Det är några exempel på allt som diskuterades under Anhörigriksdagens digitala konferens i början av november 2020.
Läs artikeln här.
Ta del av inspelningen av dagen här.

Utbildning gav inspiration till
nytt stödkoncept för anhöriga

Flexibla grupper ska göra det möjligt för anhöriga att ta del av ämnen som känns viktiga för stunden. Det är tanken bakom den modell som anhörigkonsulent Malin Bäckstäde på Gotland tagit fram i samband med en utbildning av Nka vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2020.
Läs artikeln här. 

Nytt stödmaterial från NSPH ska
underlätta anhörigas återhämtning

I återhämtningsguiden berättar anhöriga om svåra känslor, men också om värdefulla erfarenheter och vägar framåt. Författarnas förhoppning är att guiden ska ge stöd och möjlighet till reflektion.
Läs artikeln här. 
Ta del av den inspelade lanseringskonferensen här (öppnas i nytt fönster).

Anhörigas möte med psykiatrisk vård
i fokus för svensk forskning

Lokala riktlinjer och en tydlig vårdmodell har betydelse. Först då får vårdpersonalen de verktyg som behövs för att möta anhöriga på ett inkluderande och bekräftande sätt, visar ny studie.
Läs artikeln här. 

Stora vinster om anhöriga får 
vara delaktiga visar ny studie

En individ förvägras inte sin självständighet genom att anhöriga, närstående och profession samarbetar. Tvärtom, enligt en ny studie.
Läs artikeln här.

När orden tar slut - en förälders
tankar kring sitt barns missbruk

Ann Bergfors började skriva dagbok för att hantera sin vanmakt. Efter tio års skrivande för byrålådan står hon nu i begrepp att publicera sin första textsamling. "Jag vill förmedla tröst", säger hon.
Läs artikeln här.

Anhöriga i fokus för ettårigt projekt

En samtalsgrupp på Facebook och utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Det är några av aktiviteterna i Riksförbundet Balans projekt för anhöriga.
Läs artikeln här. 

Senast uppdaterad 2021-09-16 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS