Kraftsamling psykisk hälsa

Nka leder ett nationellt arbete för att utöka anhörigstödet. Arbetet ingår i projektet "Kraftsamling psykisk hälsa" som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det övergripande syftet är att förebygga psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen.

20 olika temaområden har identifierats. Personal vid Nka leder och samordnar arbetet inom området "Utökat anhörigstöd". Här kan du läsa mer om det pågående arbetet:

Nka leder nationellt arbete för att utöka anhörigstödet
Utökat anhörigstöd – träffar i kraftsamlingsarbetet

Oavsett om du varit med tidigare eller inte är du välkommen på kommande möten. På grund av den rådande pandemin sker mötena på distans. En möteslänk skickas ut i samband med anmälan.

Anmälan: 

Tisdagen den 11 maj, kl. 14.00-15.30 – Anmäl dig här

Tisdagen den 1 juni, kl. 14.00-15.30 – Anmäl dig här 

För mer information

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-04-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson