Gripande berättelser präglade inspirationsdag

Personliga berättelser blandades med konkreta exempel på stöd under inspirationsdagen om anhörigstöd som arrangerades i november 2020. På grund av pandemin var konferensen digital. 

Ta del av dagen här.

Samverkan och nätverk framgångsfaktorer

I november 2019 arrangerades en inspirationsdag om bättre stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Samverkan, dynamiska nätverk och kunskap var några av de framgångsfaktorer som  nämndes under dagen.

Här går det att ta del av föreläsningarna i efterhand.

Hur får anhöriga rätt stöd?

Hur ska anhöriga få det stöd och den hjälp de behöver?
Det var temat under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa som ägde rum den 25 november 2018.

Läs reportaget.

Det bästa anhörigstödet – en väl fungerande vård och omsorg

En väl fungerande vård och omsorg är det bästa anhörigstödet. Den slutsatsen drogs under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa den 20 oktober 2017.

Läs reportaget.

Senast uppdaterad 2021-09-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson