Överenskommelser

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2021-2022

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Senast uppdaterad 2022-03-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson